Oefentherapie Cesar / Mensendieck

Oefentherapie Cesar/Mensendieck is een paramedische behandelmethode op het gebied van houding en beweging.

Het doel van oefentherapie is het verminderen, verhelpen en/of voorkomen van lichamelijke klachten. Daarbij wordt uitgegaan van uw houding en uw dagelijkse activiteiten. Verder wordt er rekening gehouden met de eigen bewegingsmogelijkheden en uw persoonlijke omstandigheden om het behandeltraject zo goed mogelijk bij u aan te laten sluiten.

U leert beter bewegen middels oefeningen op maat, die gemakkelijk in het dagelijks leven toegepast kunnen worden.

De oefentherapeut: UW BEWEEGCOACH!

Alle oefentherapeuten die aangesloten zijn bij dit netwerk zijn lid van de het Kwaliteitregister Paramedici en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress