Netwerk Chronische Pijn

Bij chronische pijn die langdurig aanwezig is. Deze pijn kan het een eigen leven gaan leiden, met grote gevolgen voor uw dagelijkse functioneren. In veel gevallen brengt pijn ook grote onzekerheid met zich mee. U vraagt zich af: hoe moet ik er mee omgaan? Waar doe ik goed aan nu de pijn mijn leven lijkt over te nemen?

Het Netwerk Chronische Pijn werkt volgens het Chronisch Pijn Protocol. De oefentherapeuten die bij dit netwerk zijn aangesloten zijn geschoold voor het behandelen en begeleiden van chronisch pijnpatiënten volgens bovengenoemd protocol.

Bent u op zoek naar een oefentherapeut die is gespecialiseerd in het behandelen van chronische pijn en aangesloten is bij dit netwerk? Neem dan contact op met:

Marloes Hannink Oefentherapie Hannink
Meer informatie over Marloes en haar praktijk vindt u onder therapeuten en vindt ons

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress